Savannah Burlesque Festival 2019 WEEKEND CLASS PASS

WEEKENDER CLASS PASS (Best Deal!)

Fri, Dec 13, 2019, 9:00 AM – Sat, Dec 14, 2019, 4:30 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 FRI CLASS PASS

FRIDAY CLASS PASS

Featured Instructors: Rebel Vitale, Deeva Rose, Blanche DeBris, Evil Hate Monkey & Po’ Chop
Fri, December 13, 2019 9:00 AM – 4:30 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 SAT CLASS PASS

SATURDAY CLASS PASS

Featured Instructors: Siren Santina, Dee Flowered, Egypt Blaque Knyle, Trina Parks & Fancy Feast
Sat, December 14, 2019 9:00 AM – 4:30 PM EST


Individual Class Passes


Savannah Burlesque Festival 2019 FRI CLASS Rebel

REBEL VITALE

Fri, December 13, 2019 9:00 AM – 10:30 AM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 FRI CLASS Deeva

DEEVA ROSE

Fri, December 13, 2019 10:30 AM – 12:00 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 FRI CLASS Blanche

BLANCHE DEBRIS

Fri, December 13, 2019 12:00 PM – 1:30 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 FRI CLASS monkey

EVIL HATE MONKEY

Fri, December 13, 2019 1:30 PM – 3:00 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 FRI CLASS Pochop

PO’ CHOP

Fri, December 13, 2019 3:00 PM – 4:30 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 SAT CLASS Siren

SIREN SANTINA

Sat, December 14, 2019 9:00 AM – 10:30 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 SAT CLASS DEE

DEE FLOWERED

Sat, December 14, 2019 10:30 AM – 12:00 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 SAT CLASS Egypt

EGYPT BLAQUE KNYLE

Sat, December 14, 2019 12:00 PM – 1:30 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 SAT CLASS Trina

TRINA PARKS

Sat, December 14, 2019 1:30 PM – 3:00 PM EST


Savannah Burlesque Festival 2019 SAT CLASS Fancy

FANCY FEAST

Sat, December 14, 2019 3:00 PM – 4:30 PM EST